Cavalier in Nood

Cavalier Opvang, Rescue, Adoptie en Herplaatsing

Graag vertellen wij hoe wij omgaan met
Uw Privacy.

Stichting Cavalier in Nood, gevestigd aan Steinstraat 29 (6241DN)  Bunde, Vzw Cavalier in Nood is gevestigd aan Deken Verbiststraat 1 (2910) Essen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cavalierinnood.nl/be 
info.cavalierinnood.nl/be 

Steinstraat 29   
6241DN  Bunde (NL)

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Stichting/Vzw Cavalier in Nood op de website https://www.cavalierinnood.be/be.

Stichting/Vzw Cavalier in Nood gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Privacy verklaring

Lees hieronder hoe wij omgaan met uw privacy

Persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onszelf

Verstrekking derden

Wij verstrekken of verkopen uw gegevens niet

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking hebben gekregen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen en ander beveiligingsmethodes. Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner of een malware scanner.

Verstrekking derden

Stichting/Vzw Cavalier in Nood verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting/Vzw Cavalier in Nood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken. Wij slaan geen gegevens op.

Recht van inzage

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Rechten vloeiend uit AVG

Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken. Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Wijzigingen zullen hier kenbaar gemaakt worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Schuiven naar boven