Cavalier in Nood

Cavalier Opvang, Rescue, Adoptie en Herplaatsing

Met uw hulp kunnen we hun toekomst veranderen.

Laat ze niet in de steek

Help ons Helpen

DONEER NOG VANDAAG!

Het werk van Stichting/Vzw Cavalier in Nood is geheel afhankelijk van publieke donaties. Uw hulp is belangrijk om een blijvende verandering te maken voor een Cavalier. Uw donatie – welk bedrag dan ook – stelt ons in staat om de Cavaliers die lijden, te helpen met de benodigde behandeling van een dierenarts of andere medische specialist. Stichting/Vzw Cavalier in Nood is een op vrijwilligers gedreven Non-Profit organisatie. Zowel het bestuur als de vrijwilligers krijgen in geen enkele vorm vergoeding voor hun werk. 

Al het geld wordt 100% besteed aan medische kosten.

Door het geld zo efficiënt mogelijk te besteden, zijn wij in staat om een groot aantal Cavaliers te helpen. Dit doen wij zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg. Het siert de vrijwilligers van Cavalier in Nood om bepaalde kosten zoals hondenvoer, vervoerskosten, speeltjes, riempjes etc. voor eigen rekening te nemen. Ons hart ligt bij de opvanghondjes.

Door het geld zo efficiënt mogelijk te besteden, zijn wij in staat om een groot aantal Cavaliers te helpen. Dit doen wij zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg. Het siert de vrijwilligers van Cavalier in Nood om bepaalde kosten zoals hondenvoer, vervoerskosten, speeltjes, riempjes etc. voor eigen rekening te nemen. Ons hart ligt bij de opvanghondjes.

Wilt u structureel helpen? Doneer dan door gebruik te maken van een periodieke overboeking in uw eigen bankomgeving.

Of maakt u liever elf uw donatie over op ons bankrekeningnummer: gebruik daarvoor dan de volgende gegevens:

Stichting/Vzw Cavalier in Nood

GHCA Hamers

NL31 INGB 0795 5360 38

ovv Donatie

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN

Cavalier bij DA

Daarnaast proberen wij ook via andere kanalen aan hulp of geld te komen, te denken valt aan acties, veilingen, wandelingen, aanbieden van diensten, enzovoort.

Ondanks dat de Stichting adoptiegeld vraagt, worden bijna nooit de volledige medische kosten gedekt. Bedenk dat een broodfok Cavaliertje zolang zij/hij leeft geen medische zorg heeft gehad, geen entingen, geen socialisatie. Onze Stichting wijst geen Cavaliers af vanwege hun medische aandoeningen. Wij zullen geen behandeling stoppen vanwege te hoge kosten. In plaats daarvan doen wij alles eraan om de Cavalier medisch te helpen. Wat heeft het anders voor zin om een Cavalier te redden en niet echt (medisch) te helpen! Dit lukt alleen met uw hulp! U kunt Stichting Cavalier in Nood het beste ondersteunen door structureel te doneren.

Schuiven naar boven