Cavalier in Nood

Cavalier Opvang, Rescue, Adoptie en Herplaatsing

ANBI

Algemeen

Statutaire naam NL: Stichting Cavalier in Nood 

RSIN / Fiscaal nummer: 860053623

ANBI status: Actief sinds 16 mei 2019

UBN nummer: 6558824

EG nummer:  321661

Statutaire naam BE: Vzw Cavalier in Nood 

HK / Fiscaal nummer: 0765.852.513

Status: Actief sinds 12 april 2021

Contactgegevens

E-mailadres: info (at) cavalierinnood.nl/be

Website: www.cavalierinnood.nl/be

 

 

Postadres: Steinstraat 29 (6241DN) te Bunde

Telefoonnummer: 06 21 83 78 85

IBAN nummer: NL31 INGB 0795 5360 38

 

 

Website: www.cavalierinnot.de

E-mailadres: info (at) cavalierinnot.de

Help ons Helpen

Doelstelling

Missie

Stichting Cavalier in Nood wil hulp bieden wanneer iemand niet meer kan of wil zorgen voor zijn of haar cavalier. Daarnaast willen wij fokteven en dekreuen, die voor eigen gewin worden ingezet in de fokkerij, vrij krijgen. Hiermee willen wij bereiken dat doorfokken met erfelijke aandoening in dit ras zal verminderen. Het is dus onze missie om het welzijn van de Cavalier King Charles Spaniël in zijn geheel te bevorderen.

Visie

Het helpen van noodlijdende, onbeheerde of uit de fokkerij afkomstige Cavalier King Charles Spaniël door deze tijdelijk op te vangen en te helpen. En indien nodig de verzorging en bewaring van Cavaliers King Charles Spaniël, op verzoek van hun eigenaren, op zich te nemen en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

Actueel beleidsplan en jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar

Bestuur

Gertie Hamers (Voorzitter)

Eva Volker (Secretaris)

Ruud Smeets (Penningmeester)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: NEE

Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld: NEE

Onkostenvergoeding vrijwilligers: NEE

Toelichting vergoeding bestuur en vrijwilligers:

Bij stichting/vzw Cavalier in Nood is gekozen voor geen vergoeding in welke aard dan ook.

Het uitgangspunt moet zijn dat zoveel mogelijk geld en middelen besteed worden aan en voor de honden.

Schuiven naar boven